เนื้อทราย สัตว์ป่าคุ้มครอง

เนื้อทราย

เนื้อทราย เป็นกวางขนาดเล็กเท่าอีเก้ง เขาของมันคล้ายกับเขากวางป่าแต่ว่าเล็กกว่า เนื้อทรายชอบอยู่เป็นฝูงเล็กๆตามทุ่งหญ้าขอบหนอง บึง ออกหากินในตอนเช้ารวมทั้งค่ำ ในประเทศไทยได้สูญพันธ์ไปแล้ว ส่วนที่พบเห็นในสวนสัตว์จะมาจากพม่า ตอนนี้เนื้อทรายถูกเจอที่ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ ประเทศพม่า ลาว อื่นๆอีกมากมาย

        เนื้อทราย
( Cervus porcinus )