กวางป่า สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

กวางป่า

กวางป่า กวางป่าเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ออกหากินหญ้า ลูกไม้ป่า และก็หน่อไม้ ในช่วงเวลากลางคืน กวางป่าจะผสมพันธ์ในตอนพ.ย.ถึงม.ค. ตั้งท้องนานโดยประมาณ 8 เดือน คลอดลูกทีละ 1 ตัว กวางป่ามีอายุยืนโดยประมาณ 15-20 ปี เจอแทบทุกภาคในประเทศไทย

         กวางป่า
( Cervus unicolar )