ลิ่มหรือนิ่ม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน

ลิ่มหรือนิ่ม

ลิ่มหรือนิ่ม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวปกคลุมด้วยเกร็ดแข็งเหมือนปลา ปากเป็นช่องเล็กๆมีลิ้นเป็นเส้นยาว อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน และก็จะหลับในโพรงดิน เวลานอนจะขดม้วนตัวกลม อาหารที่ชอบได้แก่ มด และก็ปลวก พบเห็นได้ในทุกภาคของประเทศไทย