สมเสร็จ เป็นสัตว์หากินกลางคืน น้ำหนักประมาณ 250-300 กก.

HomeUncategorizedสมเสร็จ เป็นสัตว์หากินกลางคืน น้ำหนักประมาณ 250-300 กก.