กวางผา มีลักษณะคล้ายแพะ ความสูงที่ระดับไหล่ 50-70 ซม.

กวางผา

กวางผา มีลักษณะคล้ายแพะ ความสูงที่ระดับไหล่ 50-70 เซนติเมตร น้ำหนักโดยประมาณ 20-32 กิโลกรัม มีขาแข็งแรงสามารถกระโดดตามชะง่อนผาได้อย่างว่องไวรวมทั้งแม่นยำ เจอตามยอดเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร

ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี อาหารตัวอย่างเช่น พืชตามสันเขารวมทั้งผาหิน ตกลูกทีละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 6-8 เดือน อายุโดยประมาณ 8-10 ปี ตอนนี้คงเหลืออยู่จำนวนน้อย พบรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก

ชื่อสามัญ : Goral
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naemorhedus griseus
ชื่ออื่น : ม้าเทวดา