กวางผา มีลักษณะคล้ายแพะ ความสูงที่ระดับไหล่ 50-70 ซม.

HomeUncategorizedกวางผา มีลักษณะคล้ายแพะ ความสูงที่ระดับไหล่ 50-70 ซม.