กระซู่ เป็นแรดพันธุ์เล็กที่สุดในบรรดาแรด 5 ชนิดของโลก

กระซู่

กระซู่ เป็นแรดพันธุ์เล็กที่สุดในบรรดาแรด 5 ชนิดของโลก มี 2 นอ ความสูงที่ระดับไหล่ 1.0 – 1.4 เมตร น้ำหนัก 900-1,000 กิโลกรัม มีขนปกคลุมทั้งตัว ปีนเขาเก่ง มีประสาทในการรับกลิ่นดีมาก เมื่อเจอเครื่องกีดขวางจะไม่ผ่าน แต่ว่ามักใช้หัวดันให้พ้นทางเท้า ชอบกินกิ่งไม้ ใบไม้รวมทั้งผลไม้ ตกลูกครั้งละ 1 ตัว

ตั้งท้องนานประมาณ 7-8 เดือน ตอนนี้หายากมาก คาดว่าจะเจอได้ในรอบๆป่าทึบตามแนวพรมแดนไทย-ประเทศพม่า และก็ชายแดนไทย-มาเลเซีย รายงานล่าสุดในปี พุทธศักราช2539 เจอรอยเท้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีกระจัดกระจายตามป่าต่างๆแห่งละตัวสองตัว อาทิเช่น แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสามัญ : Sumatran Rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dicermocerus sumatraensis
ชื่ออื่น : แรดสุมาตรา