สมัน เป็นกวางขนาดกลาง ความสูงระดับไหล่ 1 เมตร

สมัน

สมัน เป็นกวางขนาดกลาง ความสูงระดับไหล่ 1 เมตร ได้ชื่อว่ามีเขางามที่สุด การแตกกิ้งก้านของเขาเมื่อโตเต็มวัยจะมีลักษณะเหมือนสุ่มที่หงายขึ้น ก็เลยเรียกว่า “กวางเขาสุ่ม” ชอบกินยอดต้นหญ้าอ่อน ผลไม้ และก็ใบไม้ อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆอาศัยอยู่เฉพาะที่ราบต่ำในภาคกลางของเมืองไทยเท่านั้น โดยยิ่งไปกว่านั้นบริเวณรอบๆกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมันได้สูญพันธุ์ไปโดยสมบูรณ์เมื่อราวปี 2475 แม้แต่สมันตัวท้ายที่สุดของโลกก็ตายด้วยมือของมนุษย์

ชื่อสามัญ : Schomburgk’s Deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cervus schomburgki
ชื่ออื่น : เนื้อสมัน