สมัน เป็นกวางขนาดกลาง ความสูงระดับไหล่ 1 เมตร

HomeUncategorizedสมัน เป็นกวางขนาดกลาง ความสูงระดับไหล่ 1 เมตร